Agroturystyka
Wiejska Sielanka

ATRAKCJE W OKOLICY

W niedalekiej przeszłości na terenach gminy Dołhobyczów i w jej okolicach mieszkali Żydzi, Ukraińcy i Polacy, stąd cenne pozostałości w postaci kościołów i cerkwi. Obiekty prawosławne i grekokatolickie z przełomu XIX i XX wieku odznaczają się niespotykaną w innych regionach polski architekturą. Są malowniczo położone i znakomicie wkomponowane w miejscowy krajobraz. Najokazalsze zabytki tworzy szlak starymi cerkwi, znajdującymi się w Liskach, Chłopiatynie, Oszczowie, Sulimowie i Dołhobyczowie warte obejrzenia są cerkiewki w miejscowościach Myców, Dłużniów i Wyrzłów. Większość z nich używana jest dzisiaj, jako kościoły rzymsko-katolickie, a w okolicy jest wiele jeszcze takich ciekawych miejsc które są warte zwiedzenia.

 • Neogotycki kościół w Dołhobyczowie
 • Murowaną cerkiew Szymona Słupnika w stylu rusko-bizantyjskim
 • Dwory i pałace w Dołhobyczowie, Gołębiu i Oszczowie
 • Secesyjną kaplicę grobową rodu Hulimków w Mycowie
 • Rezerwat „ Suśle Wzgórza ”w miejscowości Chochów, z kolonią susła perłowego
 • Dolinę Środkowego Bugu wchodząca w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
 • Wieżę widokową w miejscowości Chłopiatyn z kąt rozpościera się przepiękny widok na cało okolicę
 • Gródek - miejscowość słynąca z cennych wykopalisk archeologicznych, można zobaczyć pozostałości grodziska
 • Kryłów - zamek obronny z XIV wieku, należący do twierdz obronnych Grodów Czerwieńskich. Na początku XVI wieku na wyspie wymurowano nowy zamek z cegły, dziś można oglądać tylko jego mury. Zamek został spalony w XVII wieku podczas licznych najazdów Kozaków i Szwedów. Kryłów to też, kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny wzniesiony został w latach 1859 – 1860 w stylu neogotyckim, w ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Bożej Loretańskiej. W kościele znajduje się także rzeźba Chrystusa Frasobliwego z 1864 rok. Kirkut z XVII wieku, cmentarz katolicki założony w XVIII wieku, cmentarz unicki od 1875 roku, fragmenty dworu i parku z pierwszej połowy XIX wieku. Kultowe na tym terenie jest źródełko i figura Św. Mikołaja – ze źródełkiem i figurą związanych jest szereg legend. W centrum wioski stoi pomnik ofiar mordu dokonanego przez UPA na miejscowej ludności, 25 marzec 1945 rok.
 • Horodło - miejsce dawnego Grodu rodu Czerwieńskich, można zobaczyć pozostałości umocnienień ziemnych zwane Wałami Jagiellońskimi. To w tej miejscowości, w 1413 roku podpisano unię między Polską a Litwą zwaną „horodelską”, warto wspomnieć o jeszcze jednym ważnym wydarzeniu historycznym jakim była wielka manifestacja trzech narodów: Polaków, Rusinów i Litwinów, do której doszło pod Horodłem w 1861 roku, wyrażała ona sprzeciw carskiemu uciskowi, a pamiątką po tym głośnym w tych czasach wydarzeniu jest usypany wówczas wielki kopiec upamiętniający unię z 1413 roku. Horodło, to też przepiękny późno - barokowy kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jacka i Matki Boskiej Różańcowej zbudowany w latach 1739 – 1758, jak i drewniana dzwonnica z 1860 roku, oraz murowana plebania i wikarówka wzniesione po 1845 roku. Godna uwagi jest jeszcze jedna budowla z 1932 roku, jest to cerkiew greko - katolicka Św. Mikołaja.
 • Uchanie - wpisany do rejestru zabytków klasy „ 0” kościół rzymsko katolicki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny wybudowany w 1484 roku. Jego wysoki walor zabytkowy i artystyczny stanowi przykład polskiej architektury renesansu. Wzgórze zamkowe z XVII wieku, Kapliczka św. Jana oraz Kapliczka św. Antoniego.
 • Górka - pomnik upamiętniający jedno z największych wygranych bitew partyzanckich oddziałów B.Ch Stanisława Basaja ps. „Ryś” w lutym 1944 roku
 • Smoligów - pomnik upamiętniający ofiary walk Polaków z bandami UPA
 • Ślipcze - malowniczy przełom Bugu, zabytkowe kurhany
 • Hrubieszów - Cmentarz rzymsko - katolicki założony w 1787 roku. Na cmentarzu między innymi neogotycka kaplica grobowa Korczyńskich z 1860 roku, oraz groby zasłużonych hrubieszowian: Onufrego Czyńki – konstruktora ula, Lucjana Świdzińskiego – delegata powiatowego rządu na kraj, Stanisława Ciesielczuka – poety, Wincentego Piątaka – nauczyciela i regionalisty
 • Hrubieszów - Dwór Du Chateau wniesiony w 1791 na miejscu dawnego zamku, powiększony około połowy XIX wieku o dobudowaną oficynę wschodnią barokowo – klasycystyczną. Dwór jest siedzibą muzeum im. ks. Stanisława Staszica. W oficynie ma swoją siedzibę Towarzystwo Regionu Hrubieszowskiego.
 • Hrubieszów - Jedną z najpiękniejszych cerkwi prawosławnych w Polsce, to cerkiew pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny wybudowana w 1786 roku na miejscu kościoła farnego rozebranego w 1783 roku. Barokowo – klasycystyczna świątynia o 13 kopułach.

Przebywający w „Wiejskiej Sielance” goście mogą skorzystać z okazję i wybrać się na wycieczkę do Sokala lub Waręża gdyż do nowo otwartego przejścia granicznego Polsko -Ukraińskiego jest niespełna 12km.


Istnieje możliwość zorganizowania spływu kajakowego rzeką Bug, odległość do rzeki 17km.


IMPREZY CYKLICZNE

 • Kresowe Spotkania Młodych
 • Święto Fasoli
 • Święto Pieczonego Ziemniaka